۱٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : یا سلمان علیک بقراءه القرآن فان قراءته کفاره للذنوب و ستر من النار، و امان من العذاب و یکتب المن یقرأه بکل آیه ثواب مائه شهید … .
«بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۱۷»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان بر تو باد تلاوت قرآن، به درستی که تلاوت قرآن کفاره است برای گناهان و حجاب از آتش و امان از عذاب است و برای کسی که قرآن می خواند به ازای هر آیه ثواب صد شهید نوشته می شود.
۲٫ قال الامام الباقر – علیه السّلام – : انما شیعه علیٍ کثیره صلاتهم و کثیره تلاوتهم القرآن.
«صفات الشیعه، ص ۱۶۷»
امام باقر – علیه السّلام – فرمود: شیعیان و پیروان علی زیاد نماز می خوانند و زیاد قرآن تلاوت می کنند.
۳٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : من قرأ عشر آیات فی لیله لم یکتب من الغافلین و من قراء خمسین آیه کتب منالذاکرین و من قرأ مائه آیه کتب من القانتین.
«الکافی، ج ۲، ص ۴۴۸»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: کسی که ده آیه در یک شب بخواند، نوشته نمی شود از غافلین و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته می شود و هر کس صد آیه بخواند در زمره پارسایان نوشته می شود.
۴٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : ان المؤمن اذا قرء القرآن نظر الله الیه بالرحمه و اعطاه الله بکل آیه الف حور و … .
«بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۱۷»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: مؤمن هر زمان که قرآن بخواند، خداوند با رحمت به او نگاه می کند و به او به ازای هر آیه هزار حوریه می بخشد.
۵٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : یا سلمان المؤمن اذ قرء القرآن فتح الله علیه ابواب الرحمه و خلق الله بکل حرف یخرج من فَمه ملکاً یسبح له الی یوم القیامه.
«بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۱۷»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: ای سلمان زمانی که مؤمن قرآن تلاوت می کند باز می کند خداوند بر او دربهای رحمت را و به ازای هر حرفی که از زبان او خارج می شود، خلق می کند ملکی را که برای او تسبیح کند تا روز قیامت.
۶٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : افضل العباده قراءه القرآن.
«مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۵»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: بهترین عبادت، قرائت قرآن است.
۷٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : من قرأ القرآن فظن ان اَحداً اُعطی افضل ممّا أُعطی فقد حقّر ما عظّم الله و عظّم حقّر الله.
«مجمع البیان، ج ۱، ص ۱۶»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: کسی که قرآن بخواند و گمان کند کسی چیز بهتری دارد از آن چه او دارد (قرائت قرآن)، پس تحقیر کرده آن چه را خدا بزرگ داشته و بزرگ کرده آن چه را خدا کوچک دانسته است.
۸٫ قال الامام علی – علیه السّلام – : لقاری القرآن بکل حرفٍ یقرؤه فی الصلاه قائماً مائه حسنه، و قاعداً خمسون حسنه، و متطهّراً فی غیر الصلاه خمس و عشرون حسنه و غیر متطهر عشر حسات.
«عده الداعی، ص ۲۱۲»
امام علی – علیه السّلام – فرمود: برای قاری قرآن به ازای هر حرفی که در نماز در حالت ایستاده می خواند صد حسنه و در حالت نشسته خواندن ۵۰ حسنه و در حالت طهارت در غیر نماز خواندن ۲۵ حسنه و بدون طهارت خواندن ۱۰ حسنه داده می شود.
۹٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : من قرأ ثلث القرآن فکأنما اوتی ثلث النبوه و من قرأ ثلثی القرآن فکانّما اوتی ثلثی النبوه و من قرأ القرآن کله فکانّما اُوتی تمام النبوه.
«مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۹۳»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: کسی که بخواند یک ثلث قرآن مثل این است که به او عطا شده یک ثلث نبوت و کسی که بخواند دو ثلث قرآن را مثل این که به او عطا کرده اند دو ثلث نبوت را و کسی که بخواند تمام قرآن را، مثل این است که تمام نبوت به او عطا شده.
۱۰٫ قال الامام الصادق – علیه السّلام – : علیکم بتلاوه القرآن فان درجات الجنه علی عدد آیات القرآن فاذا کان یوم القیامه قیل لقاری القرآن اقرأ و ارقأ.
«وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۸۴۲»
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: بر شما است تلاوت قرآن؛ به درستی که درجات بهشت به تعداد آیات قرآن است، پس زمانی که روز قیامت شود به قاری قرآن گفته می شود، قرآن بخوان و بالا برو.
۱۱٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : اقرؤوا القرآن فان الله تعالی لا یعذّب قلباً وعی القرآن.
«نهج الفصاحه، ص ۸۰، ح ۴۲۶»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: قرآن را بخوانید، به درستی که خداوند دلی را که قرآن را دریافته عذاب نمی کند.
۱۲٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : ان هذه القلوب تصدأ کما یصدأُ الحدید. قیل: فما جلاؤُها؟ قال: ذکر الموت وتلاوه القرآن.
«نهج الفصاحه، ص ۱۸۹، ح ۹۳۴»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: به درستی که این قلبها زنگ می زند، همچنانکه آهن زنگ می زند، (اصحاب) گفتند: صیقل آن چیست؟ حضرت فرمود: یاد مرگ و خواندن قرآن.
۱۳٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : اقرؤوا القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تأکلوا به و لا تستکثروا به.
«نهج الفصاحه، ص ۸۰، ح ۴۲۵»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: قرآن را بخوانید و بدان عمل کنید و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید و به وسیله آن نان نخورید و به کمک آن فزونی نجوئید.
۱۴٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : قراءه القرآن فی الصلاه افضل من قراءه القرآن فی غیر الصلاه و قراءه القرآن فی غیر الصلوه افضل من ذکر الله تعالی.
«بحار الأنوار، ج ۹۲، ص ۱۸»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خواندن قرآن در نماز بهتر است از خواندن آن در غیر نماز و خواندن قرآن در غیر نماز بهتر است از ذکر خدای متعال.
۱۵٫ قال الامام الصادق – علیه السّلام – : فقارئ القرآن یحتاج الی ثلاثه اشیاءَ قلبٍ خاشعٍ و بدنٍ فارغٍ و موضعٍ خالٍ.
«بحار الأنوار، ج ۸۵، ص ۴۳»
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: قاری قرآن به سه خصلت نیازمند است: ۱٫ قلب خاشع؛ ۲٫ بدن فارغ (از هر گرفتاری و رنج)؛ ۳٫ مکان خالی (از همه گرفتاری ها و وسوسه ها).
۱۶٫ قال الامام الصادق – علیه السّلام – : القرآن عهد الله الی خلقه فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عهده و ان یقرأ منه فی کل یومٍ خمسین آیه.
«الکافی، ج ۲، ص ۴۴۶»
امام صادق – علیه السّلام – فرمود: قرآن عهدنامه خدا به سوی خلقش است، پس سزاوار است که مسلمان به عهدنامه خدا نگاه کند و از آن در هر روز پنجاه آیه بخواند.
۱۷٫ قال رسول الله – صلّی الله علیه و آله – : قال الله تبارک تعالی من شُغِل بقراءه القرآن عن دعائی و مسألتی اعطیته اَفضل ثواب الشاکرین.
«وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۹۲»
پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله – فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده: من به کسی که به خاطر دعوت و خواست من به قرائت قرآن مشغول شود، بهترین ثواب شکرگزاران را می بخشم.