دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی هما پرواز روضه رضوان به مدیرعاملی حسن عبدی ابیانه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸از سازمان حج وزیارت مجوز فعالیت دریافت کرد
وبااعزام کربلا وحج به فعالبت خود ادامه دادوتاکنون حدود۲۰۰۰زایر حج تمتع و۵۰۰۰زایر عمره و۲۵۰۰۰زایرکربلا و۲۰۰۰زایر سوریه رابه سرزمینهای مقدس اعزام نموده است .درسال ۱۳۹۶ این دفتر مجوز جهانگردی ومسافرتی رااز سازمان میراث فرهنگی و مجوز فروش بلیط قطار راازرجا دریافت و درزمینه های گردشگری داخلی وخارجی باناوگانهای مختلف به ارایه خدمت به همشهریان عزیز پرداخته است.وتاکنون مشهد حدود ۳۰۰۰زایر از طریق این اژانس به مشهد مقدس اعزام شده اند.
از مزایای ثبت نام واعزام از این دفتر همراهی مدیران و روحانیون ومداحان مجرب وکارازموده و باشرایط اقساط بلندمدت با انتخاب مراجعین محترم میباشد
مکان دفتر خیابان طالقانی ابتدای بلوار نماز می باشد.